Vòng Trầm rừng trụ trúc

3.500.000 1.800.000

Vòng trầm trụ trúc rừng Nha Trang
xuất xứ: trầm rừng Nha Trang
mùi ngọt dịu nhẹ

Mua nhanh Giao hàng trong ngày tại nội thành HN