35,000,000 30,000,000

vòng trầm chìm 60%, xuất xứ đảo Kalimantan- Indonexia
trầm mộc, càng đeo càng lên màu và bóng hơn
mùi thơm dịu ngọt

0705383333