Vòng Trầm rừng trụ trúc

2.500.000

Vòng trầm trụ trúc rừng Nha Trang
xuất xứ: trầm rừng Nha Trang
mùi ngọt dịu nhẹ

Cho phép đặt hàng trước

Mua nhanh Giao hàng trong ngày tại nội thành HN