Showing all 4 results

Tại sao chuỗi Trầm Hương lại gồm 108 hạt? Vì sao không phải là 107 hoặc 109 mà lại là 108 hạt. Một số ý nghĩa trong Phật giáo sẽ giải thích cho chúng ta điều này.

Trong Phật giáo có: căn là nói về sinh lý, trần là vật lý, và thức là tâm lý. Căn, trần và thức tụ hội nhau để tồn tại.
☘ Căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
☘ Trần là: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.
☘ Thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.

6 căn tiếp xúc với 6 trần sinh ra 6 thức. Thức tạo tác vọng động, tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc của một người liền khởi tâm say đắm, từ nơi đắm mê sắc đẹp mà tạo nên hành nghiệp. Người ta đem 6 căn, 6 trần và 6 thức cộng lại, thành ra thập bát giới (18) rồi nhân cho 6 món căn bản phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thành ra có con số là 108 (18 x 6 = 108).

Như vậy, ta đã tạo thành 108 thứ phiền não để làm hành trang trong đoạn đường sanh tử vô cùng tận. 108 lần khi niệm Phật là thể hiện sự quyết tâm đoạn trừ 108 món phiền não đã tạo ra trong đời. Đoạn trừ phiền não cũng là làm cho 6 căn thanh tịnh, ngăn cản không cho 6 căn vọng động chạy theo cảnh trần.

Chính vì sự kết hợp với yếu tố phong thủy rất cao của Trầm hường và Phật giáo mà chuỗi vòng Trầm hương 108 hạt rất được ưa chuộng tại Kỳ Gia – Trầm Hương Các- Nơi chữ TÂM – TÍN là tiêu chí đặt lên hàng đầu.


Đối với Kỳ Gia-Trầm Hương Các, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp chính là sự trải nghiệm tuyệt vời mang đến cho khách hàng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chất lượng kém dẫn đến khách hàng có những trải nghiệm về Trầm hương chưa đúng và tốt. Chúng tôi rất hân hạnh mang đến cho Quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về trầm hương. Liên hệ zalo: 0705383333 hặc 0974611611 để được tư vấn thêm.
0705383333