17,000,000 15,000,000

vòng trầm 4 li 216 hạt, cận chìm
xuất xứ Indo
mùi thơm ngọt, dịu

0705383333