1,200,000 880,000

Trầm tốc Nha Trang,tự nhiên,thơm nhẹ,hàm lượng tinh dầu 10-15%, 15 năm tuổi

0705383333