Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập và lưu trữ điều gì?

Kỳ Gia – Trầm Hương Các không theo dõi, không thu thập thông tin và không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung trong giỏ hàng giúp tối ưu trải nghiệm mua hàng.

Khi bạn mua hàng từ Kỳ Gia, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin thanh toán, Kỳ Gia chỉ sử dụng thông tin á nhân trên để thực hiện đơn hàng thanh toán.

Ai trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập?

Thành viên trong nhóm chúng tôi có thể truy cập thông tin mà bạn cung cấp. Ví dụ, cả Quản lý và Chủ cửa hàng có thể truy cập:

  • Thông tin đơn hàng như mua những gì, mua khi nào và gửi hàng tới đâu và phương thức thanh toán.
  • Cung cấp thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email,thông tin thanh toán, và địa chỉ giao hàng của bạn.

Các thành viên ở trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp cho bạn thực hiện đơn hàng, xử lý đơn hàng, thanh toán, bảo hành và cũng như hỗ trợ tốt nhất cho quý khách.